BUM-BUM śpiEWAnki (zajęcia zawieszone)

Zajęcia muzyczno – ruchowe Bum – bum śpiEWAnki skierowane są dla dzieci w wieku 1-3 lat wraz z opiekunami. Na 45-minutowych spotkaniach dzieci są wprowadzane w świat muzyki za pomocą różnych metod stymulowania rozwoju w grupie wiekowej do 3 lat.

W programie zajęciach Bum- bum śpiEWAnek mamy zabawy słuchowo – ruchowo – słowne. Dzieci rozwijają orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni, śpiewają piosenki, bawią się z rodzicami i innymi dziećmi, eksperymentują i rozwijają własne strategie odbierania muzyki.

Na zajęciach Bum – bum śpiEWAnki będzie spotkanie z muzyką klasyczną, znane i lubiane piosenki tematyczne, muzyka wykonywana na żywo na instrumentach perkusyjnych, bum bum rurkach. Będziemy bawić się rytmem, muzyką, opowiadać historie. Prowadząca wykorzystuje metodę aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss, elementy logorytmiki, metodę „wywoływania w dzieciach muzyki” Carla Orffa, zabawy ruchowe oparte na bazie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Rozwijamy, tworzymy i bawimy się razem z dziećmi. Uczymy się piosenek, kształtujemy wrażliwość muzyczną i wykorzystujemy muzykę do własnej spontanicznej twórczości. Wykonujemy ćwiczenia ruchowo – słowne. Głównym celem zajęć jest bliska relacja rodzic – dziecko, dlatego rodzic też uczestniczy w zabawach, pamiętając o naturalnych skłonnościach dzieci do naśladownictwa.

Bum – bum śpiEWAnki to zajęcia, na których dziecko nauczy się świadomości swojego ciała, świadomości przestrzeni, usprawni koordynację ruchową, pamięć oraz mowę. Dzieci zaczną być bardziej samodzielne, twórcze i kreatywne. Zabawa dzieci w grupie, w której panuje przyjazna atmosfera, rozwinie u nich poczucie wartości. Twórcze działania wspierają w wyrażaniu emocji i uczuć. Zajęcia odbywają się w radosnej atmosferze i bezpiecznym otoczeniu, nad którymi czuwa prowadząca zajęcia, Ewa Sozańska – pedagog, mgr filologii polskiej, absolwentka PSM I stopnia, trener I stopnia Sensoplastyki®, terapeuta ręki, posiada pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logorytmiki, uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów m. in. z zakresu muzykoterapii i arteterapii. Studiuje obecnie oligofrenopedagogikę z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Karnet na miesiąc 120 zł. Zajęcia w poniedziałki o 9:30.

 

Zapisy przez www.centrumbliskosci.pl oraz 507=77-19-78.

Udostępnij w mediach społecznościowych!